Spoločnosť bola založená na prelome rokov 1995/96 s cieľom prispieť k rozšíreniu profesionálnych komunikačných a informačných služieb pre význačné priemyselné podniky, bankovú sféru a štátnu správu Slovenskej republiky. V tejto činnosti sa spoločnosť FINESOFT jednoznačne orientovala na komunikačné riešenia na báze TOPCALL International, Viedeň.

Vo svojich aktivitách FINESOFT nadväzuje na výsledky pôsobenia firmy TOPCALL na slovenskom trhu v minulosti. Vychádza z viacročnej skúsenosti našich ľudí s produktami TOPCALL v rôznych sieťových prostrediach. Spoločnosť využíva dlhoročné skúsenosti z projektovania, realizácie a správy rozsiahlych počítačových sietí. Všetky technológie a produkty spoločnosti TOPCALL sa stali súčasťou portfólia spoločnosti KOFAX pod názvom KOFAX COMMUNICATION SERVER.

Integrácia komunikačných služieb do informačných systémov, aj keď sú nezávislé na použitej sieťovej architektúre a technologickej platforme, vyžaduje účinnú spoluprácu s dodávateľmi špičkových telefónnych ústrední a ostatných komunikačných prostredí, ktoré v súčasnosti tvoria nosnú časť informačných systémov.