Najlepšou reklamou dobrej práce spoločnosti je spokojný zákazník. Naši odborníci  vynakladajú maximálne úsilie na splnenie požiadaviek zákazníkov. Veríme, že našim know-how a našimi službami prispievame k spokojnosti našich zákazníkov v rôznych oblastiach IT služieb.

logo_sle

Integrácia s prostredím Lotus Notes umožňuje používateľom odosielať a prijímať faxové správy priamo v prostredí Lotus Notes a nadstavbových aplikácií. Úspora nákladov je dosahovaná znížením prestojov pri príprave a odoslaní faxovej správy. Správa systému je prehľadná a vykonáva sa priamo z prostredia Lotus Notes. Modulárnosť riešenia umožňuje v budúcnosti rozšírenie komunikácie o SMS správy, OCR, archív, atď.

logo_zsr

Tesná integrácia s prostredím Microsoft Exchange a SAP R/3 umožňuje používateľom odosielať a prijímať SMS správy a faxové správy priamo v týchto prostrediach. Nainštalovaný modul OCR umožňuje používateľom prijať fax nielen v klasickom formáte, ale aj ako textový súbor. Na tomto serveri je takisto nainštalovaný archív, ktorý umožňuje prehľadávať všetky správy od úvodnej inštalácie.

logo_nbs

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Topcall riešenie bolo úspešné aj v projekte pre NBS. V rámci integrácie s prostredím Lotus Notes umožňovalo používateľom odosielať a prijímať faxové správy priamo v prostredí Lotus Notes. Do konca existencie siete TELEX prevádzkovanej Slovenskými telekomunikáciami TOPCALLtechnológia integrovala okrem faxových správ aj prijímané a odosielané telexové správy do zvoleného informačného prostredia.

logo_slovnaft

Spoločnosť FINESOFT, s.r.o v roku 1996 riešením TOPCALL zabezpečila integráciu faxových služieb do novovytvoreného mailového prostredia MS Exchange v spoločnosti Slovnaft a.s. a tým poskytla používateľom od samého počiatku nasadenia tejto mailovej platformy možnosť odosielať a prijímať faxové správy priamo v prostredí Microsoft Exchange. V súčasnosti sa rieši nadnárodná integrácia komunikačných systémov v rámci skupiny MOL, ktorá si tiež zvolilaTOPCALL ako strategickú komunikačnú technológiu.

logo_tmobile

V spoločnosti T-Mobile Slovensko v rámci projektu TOPCALL bola implementovaná integrácia faxových služieb s prostredím Lotus Notes, ktorá umožňuje používateľom odosielať a prijímať faxové správy priamo v tomto mailovom prostredí. Po úspešnom ukončení pilotnej prevádzky bolo riešenie TOPCALL rozšírené aj o integráciu faxových služieb s Document Management System (DMS) na báze systému FileNet a následne aj s CRM systémom.

logo_uss

Pre spoločnosť U.S. Steel s.r.o. TOPCALL riešenie vytvorilo technologickú platformu pre komunikáciu existujúcich klientov pôvodného mailového prostredia Novell GroupWise s komunikačným a faxovým serverom TOPCALL prostredníctvom SMTP protokolu. Vďaka tomuto TOPCALL riešeniu užívatelia pri využívaní faxových a SMS služieb nezaznamenali výpadky pri prechode spoločnosti U.S. Steel s.r.o. Košice na novú mailovú platformu Lotus Notes. Technológia TOPCALL budovaná ako fault tolerant s koncepciou „no single point of failure“ je v IT USS využívaná aj pre účely archivácie faxovej a SMS komunikácie s prepojením automatického odosielania správ na sieťový management zdrojov IS v LAN.

logo_cemm-thome

Projekt v plnej miere zohľadňuje špecifické požiadavky vedenia, manažmentu a výrobných procesov na prostriedky výpočtovej techniky ako aj návrh a realizáciu samotného sieťového riešenia. Prejavuje sa to v rozsiahlej implementácii bezdrôtových technológií na pripojenia do LAN, čo umožňuje dynamicky premiestňovať a pridávať pracovné stanice a periférne jednotky ako v kancelárskych priestoroch tak aj na výrobných plochách bez potreby komplikovanej adaptácie existujúcej, resp. realizácie úprav dodatočnej kabeláže. Výhodu predstavuje aj možnosť jednoduchého premiestnenia už používanej WiFi technológie do nových priestorov a tým realizácie konceptu ochrany investície CEMM do prostriedkov IT technológií.

 

Architektúra a realizácia LAN pre IS SLK Komárno bola v prvej fáze na báze colapsed backbone routera, integrujúceho 8 Token Ringov a 4 Ethernet segmenty pre celkový počet cca 650 pracovných staníc v sieti. Management bol postavený na báze NetView/6000. Cieľom druhej fázy projektu bol prechod z topológie Token Ring na platformu switchovaný Ethernet 10/100/1000 Mbps. Projekt zohľadňuje zabezpečenie rýchleho a spoľahlivého prístupu užívateľov k IT zdrojom IS SLK, pripojenie centrálnych zdrojov k LAN IS SLK rýchlosťou 1000 Mbps so zachovaním existujúcej topológie fyzickej vrstvy (fiber, cooper). Boli implementované aktívne sieťové prvky, ktoré budú použiteľné v budúcnosti pri tvorbe fault tolerant riešenia s výkonným centrálnym switchom a umožňujú zhodnotenie vložených investícií z dlhodobého hľadiska. Celková architektúra umožňuje dynamickú rekonfiguráciu prvkov pre riešenie krízových situácií, vytváranie VLAN a zabezpečenie maximálnej dostupnej prevádzkovej spoľahlivosti riešenia, úmerne k vynaloženým investičným nákladom tak, aby prevádzky strategickej dôležitosti mali maximálnu mieru prevádzkovej spoľahlivosti.