Ako spoluorganizátor a sponzor sme sa podieľali na

3. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií

ktorá sa uskutočnila v dňoch 4 – 5. októbra 2018.

Náš príspevok k problematike:

Cloudové riešenie na správu zverejňovaných dokumentov