FINESOFT, s.r.o.  Letná 40, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

tel.: +421 903 631 717, fax: +421 55 22 11 550

maily