Vďaka spolupráci s našimi partnermi sme pri implementácii rôznorodých komunikačných riešení získali mnoho skúseností. Ich využitím určite vieme zabezpečiť riešenie komunikačných požiadaviek Vašej spoločnosti. Ponúkame Vám naše kapacity v oblasti konzultácií ako aj pri vývoji programov a neštandardných riešení.

Unified Messaging

„Jednotná komunikácia“ je logickým výsledkom svetových trendov s cieľom prepojiť všetky komunikačné kanály, ktorými prichádzajú správy do firmy a zjednotiť komunikáciu každého užívateľa do jedného dostupného a prehľadného riešenia. „Jednotná komunikácia“, Unified Messaging, je vhodným riešením pre všetky firmy, ktorých pracovníci často komunikujú prostredníctvom faxu, e-mailu, SMS a telefónu. Ponúkame Vám možnosť využívať výhody „jednotnej komunikácie“ vo Vašej firme, integrovať všetky komunikačné cesty, ktorými sú fax, e-mail, SMS a hlas do jedného univerzálneho prostredia, s následnou úplnou archiváciou Vašej komunikácie bez investícií do náročných technológií – vo forme služby, s úhradou podľa počtu prijatých, resp. Odoslaných správ. Univerzálnym komunikačným prostredím, kde sa všetky Vaše správy budú stretávať, bude Vaša mailová schránka. V mailovej schránke budete môcť všetky správy nielen prijímať, ale napr. faxy budete môcť odoslať priamo z mailového prostredia (alebo MS Office aplikácií). V prípade bezprostredného Vášho záujmu o túto službu si ju môžete objednať na priloženom formulári, zavedenie služby trvá cca 2 hodiny a umožníme Vám aj jej otestovanie pred záväznou objednávkou.

Elektronický personálny spis zamestnanca – prvý krok k digitalizácií vášho HR

Dôležitým prvkom digitalizácie sú personálne oddelenia s vysokým objemom citlivých údajov, procesov a prísnych bezpečnostných požiadaviek. Správne HR nástroje, digitálne HR procesy, zavedený elektronický personálny spis zamestnancov a moderné spôsoby cloudového pripojenia pomáhajú nielen šetriť drahocenný čas a peniaze. Majú aj výnimočnú pridanú hodnotu ako pre HR oddelenie, tak pre zamestnancov, spoluprácu a komunikáciu v rámci spoločnosti.

Výhody digitálneho riadenia ľudských zdrojov a digitalizácie HR

Práca v oblasti ľudských zdrojov je špecifická značným množstvom papierových dokumentov, ich manuálnym spracovaním a archiváciou. Aj keď HR oddelenia používajú rôzne softvérové nástroje, tie často nie sú prepojené či správne integrované, pričom ešte i dnes je najpoužívanejším nástrojom MS Excel. Na prvý pohľad sa môže zdať, že HR oddelenie je „digitálne“, ale takýto prístup digitalizácii v skutočnosti bráni.
Efektívna digitalizácia HR procesov dokáže odbúrať v personálnom manažmente problémy, ako sú nedostatok času, priveľa papierovania a nevyužitý potenciál. Zároveň dáva HR veľkú výhodu aj v boji o talenty, ktorý sa stáva čoraz väčším problémom, najmä v určitých sektoroch (napríklad IT). Pomocou presne prispôsobených digitálnych procesov môže vaše personálne oddelenie pracovať oveľa efektívnejšie a rýchlejšie.

Digitálne riadenie ľudských zdrojov a digitalizácia HR prináša spoločnostiam tieto výhody:

• Efektívne personálne procesy
• optimalizované pracovné postupy
• efektívne využite času
• väčšia transparentnosť
• podpora strategických rozhodnutí
• paperless a podpora environmentálnej zodpovednosti
• vylepšená komunikácia a spolupráca

Implementácia elektronického personálneho spisu zamestnanca

Najcennejším zdrojom v organizácii sú zamestnanci. Preto je dôležité mať všetky údaje o svojich zamestnancoch v bezpečnej úschove. Vedenie záznamov o zamestnancoch nie je potrebné len z hľadiska legislatívy, ale aj pre účely spoločnosti (napríklad sledovanie výkonnosti).
Jednou z hlavných povinností oddelenia ľudských zdrojov je tieto záznamy o zamestnancoch udržiavať a pravidelne aktualizovať. Aktualizácia klasických papierových zložiek je však náročná a prácna. Práve v tejto oblasti sa digitálne riadenie ľudských zdrojov prejavuje najvýraznejšie, prostredníctvom zavedenia elektronického personálneho spisu.

Jej implementácia do organizácie prináša:

• Elektronické personálne spisy pre agilné a moderné HR oddelenia,
• Všetky informácie centrálne v jednom súbore,
• Rýchle vyhľadávanie a poskytovanie informácií,
• Možnosť automatizácie podporných procesov,
• Efektívnejšie sledovanie výkonnosti,
• Vysoká bezpečnosť z hľadiska ochrany, zneužitia a straty údajov,
• Prístup, nezávislý od miesta, času.

Začnite využívať výhody elektronického personálneho spisu zamestnanca už teraz!

Spoločnosti dnes nemôžu ignorovať dôležitosť aplikovania technológií do svojich HR procesov. Prechod na elektronické personálne spisy už nie je otázkou prečo, ale kedy a ako.

Kontaktujte nás ešte dnes, aby ste sa dozvedeli viac o efektívnej digitalizácii vašich zložiek zamestnancov.

man-smiling

LAN/WAN Technológie

Navrhujeme, realizujeme a pomáhame spravovať na mieru šité komplexné sieťové riešenia, založené na overených technológiách výrobcov Avaya, Cisco Systems, 3COM, Allied Telesyn a mnohých iných. Okrem návrhu architektúry aktívnych prvkov kladieme značný dôraz na kvalitu pasívnych rozvodov (optických i metalických), ktoré sú našimi špecialistami realizované v maximálnej kvalite, vrátane technických atestov a meraní. S rozvojom bezdrôtových technológií začíname čoraz častejšie u našich klientov nasadzovať tieto riešenia, ktoré prinášajú vyššiu flexibilitu riešenia.

Vzdialená správa systémov a outsourcing

Dlhodobým a sústavným cieľom spoločnosti je poskytovať klientom efektívne a spoľahlivé fungovanie ich informačných systémov pri kontrolovaných nákladoch a vysokej kvalite služieb. Divízia sieťových služieb je zameraná na riešenia, ktoré umožňujú konsolidovať správu, údržbu a podporu prevádzky systémov do centralizovanej lokality, odkiaľ sa vykonávajú operácie formou vzdialeného prístupu. Takýto prístup umožňuje našim klientom znížiť náklady na prevádzku informačných technológií, nakoľko nepotrebujú zamestnávať vlastných špecializovaných pracovníkov, čo eliminuje aj náklady na pracovné miesta a náš tím školených špecialistov poskytuje omnoho širší rozsah konzultácii a služieb z rôznych oblastí, či už sa jedná o správu serverových operačných systémov, poštových a databázových serverov, alebo nad nimi postavených aplikácií, riešenie zálohovania a zabezpečenia dát a komunikácie.

Serverové riešenia

Dodávame široký rozsah riešení postavených primárne na produktoch spoločnosti Microsoft. Jedná sa hlavne o riešenia systémov pre spoluprácu a komunikáciu na báze Microsoft Exchange Server, databázové riešenia MS SQL Server, produkty ISA Server pre oblasť bezpečnosti a prístupu k internetu. Tieto produkty sú doplnené o riešenie z oblasti antivírusovej bezpečnosti, ochrany pred spamom, ochrany integrity dát a zálohovania i monitorovacie systémy od spoločností Computer Associates, či GFI.

Konzultačné služby

Sme konzultantom v oblasti riešení elektronického zdravotníctva. Na základe desaťročných skúsenosti pri tvorbe konceptu a riešení eHealth vybraní pracovníci našej spoločnosti spolupracujú s členmi konzorcia IT firiem, ktorí riešia otázky spojené s realizáciou a rozšírením Národného zdravotníckeho informačného systému na Slovensku a krajinách CEE.

VZDELÁVANIE

Sme členom združenia špičkových slovenských profesionálov pod názvom Best Practice User Group (BPUG) už viac ako 5 rokov. Odborníci pripravujú a vedú workshopy, konferencie a vzdelávacie aktivity zamerané na informovanie verejnosti o nástrojoch a trendoch v riadení projektov. Zároveň sme členom občianskeho združenia Eurocloud Slovakia, ktorého práca je zameraná na vývoj, implementáciu a využívanie cloud riešení pre priemyselné podniky a štátnu správu Slovenska.