Spoločnosti, ktorých produkty používame v našich riešeniach, sú lídrami vo svojich segmentoch. Naše skúsenosti ukazujú, že produkty od takýchto firiem umožňujú vytvárať robustné, modulárne, otvorené a pre budúcnosť dimenzované riešenia.

KOFAX-KCS

Komunikačné riešenie na báze technológie KOFAX-KCS (Kofax Communaction Server) je riešením pre výmenu správ na úrovni komunikačných serverov, ktoré spĺňa najvyššie nároky na prevádzkovú spoľahlivosť komunikácie, minimálnu poruchovosť riešenia a na úplnú a bezpečnú archiváciu komunikovaných správ a ich príloh.

KOFAX-KSC umožňuje integrovať komunikáciu ľubovoľného komunikačného kanálu do existujúceho vnútorného mailového prostredia organizácie. KSC je realizáciou konceptu jednotného mail boxu. Prostredníctvom tejto technológie je možné spracovať správy cez:

 • Telefón – hlasovú poštu, vzdialený prístup do mailovej schránky
 • Fax – príjem, písanie a odosielanie faxov z prostredia LN, MS Exchange, GroupWise, vrátane binárnych príloh z rôznych aplikácií v prostredí MS Windows
 • E-mail – možnosť príjmu, písania, odoslania, spracovania e-mailov a príloh, vrátane protivírusovej kontroly pošty
 • SMS – možnosť nielen písať a odosielať (nie cez Internet), ale najmä bezobslužne priamo na obrazovke prijímať SMS správy od mobilných používateľov
 • klasickú došlú poštu, skenovanú aj s prílohami, v elektronickej podobe spolu s OCR výsledkom v textovej elektronickej podobe
 • EDI / XML – možnosť bezpečne komunikovať prostredníctvom správ, generovaných a prijímaných aplikáciami, na základe dohodnutých protokolov a tabuľkových formátov EDI

KOFAX-KCS  ponúka a zabezpečuje využívanie produktového portfólia rozširujúceho komplexnosť riešenia aj na „papierové“ správy, nielen na elektronické. Najvýraznejším prínosom takéhoto komplexného riešenia je zabezpečenie zmeny prijatých neštrukturovaných dokumentov na štrukturované dáta a ich automatickú distribúciu do ERP systémov na ich ďalšie spracovanie priamo v obchodných a technologických aplikáciach ako aj  zabezpečenie automatických výstupov z aplikácií prostredníctvom faxovej správy, e-mailu, SMS správy alebo hlasovej správy.

Úspech KOFAX-KCS prezentovaný rozsiahlymi technologickými dodávkami do firiem, spoločností a korporácií tvoriacich Fortune 500 na celosvetovej úrovni nebol dosiahnutý náhodou, ale je generovaný 30 ročnými skúsenosťami v oblasti komunikačných produktov.

AVAYA

Spoločnosť FINESOFT  poskytuje na slovenskom IT trhu riešenia a výrobky spoločnosti AVAYA. Voľba riešení AVAYA vychádza v prvom rade z výbornej konvergencie a integrácie dátových a hlasových riešení v produktových radoch. Spoločnosť AVAYA je popredným svetovým dodávateľom bezpečných a spoľahlivých IP telekomunikačných aplikácií, systémov a služieb. Spoločnosť AVAYA navrhuje, buduje a spravuje komunikačné siete pre viac ako milión firiem po celom svete vrátane 90 percent najvýznamnejších firiem zo zoznamu FORTUNE 500®.

Riešenia AVAYA sú výsledkom jedinečnej kombinácie komunikačných aplikácií, systémov a služieb založených na bohatej histórii výroby firemných telekomunikačných systémov a majstrovstve pri spracovaní nových technológií založených na IP protokole čím umožňujú svojim klientom znižovať náklady, potlačovať riziko a zvyšovať zisk.

AVAYA je jednou z popredných firiem v obore IP telefónie a získava konkurenčnú výhodu vďaka prepojeniu a integrácii komunikačných a ekonomických aplikácií v rámci LAN-WAN sietí. Riešenia na báze produktov AVAYA dovoľujú bez nutnosti kombinácie s výrobkami iných dodávateľov vybudovať celú konvergovanú infraštruktúru IT technológie spoločnosti. Vďaka inovatívnym technológiám a službám môžu klienti rozširovať a rozvíjať svoje siete a komunikačné aplikácie spôsobom a tempom, ktoré im vyhovuje.

AVAYA má dominantné postavenie na svetových trhoch v oboroch :

 • firemných telekomunikačných aplikácií
 • IP telefónie
 • hlasových systémov, zjednotených komunikačných systémov a zjednotených systémov výmeny a spracovania správ
 • call centier
 • aktívnych sieťových prvkov dátových sietí

golfblaster

GOLFOVÝ SIMULÁTOR 

Obchodný tím našej spoločnosti spolupracuje pri marketingu najlepšieho golfového simulátora na svete, ktorého výrobcom je slovenská spoločnosť Datalink so sídlom v Košiciach.